Hlavní události

  • velký nárůst cen ropy navzdory fundamentu
  • výsledková sezóna firem v USA a v Evropě

Změny vybraných akciových indexů a komodit

 

Komentář

V polovině dubna se na víkendovém zasedání v Dauhá setkali představitelé ropných velmocí, aby se dohodli na zastropování těžby černého zlata. Přes pozitivní očekávání k dohodě nedošlo, mimo jiné i proto, že Saudská Arábie podmiňovala vlastní omezení těžby ropy poklesem ropné produkce Íránu. Paradoxně cena ropy dál roste a dosáhla již svých pětiměsíčních maxim. Růst cen komodit je nyní tažen oslabováním dolaru, když další růst úrokových sazeb, se kterým investoři dlouhodobě počítali, se stále odkládá na pozdější termíny. Na růstu cen ropy samozřejmě profitují ekonomiky zemí exportujících ropu. To ilustrují například změny akciových indexů Ruska a Brazílie.

Výsledková sezóna amerických a evropských firem za první čtvrtletí letošního roku odstartovala a výsledky zatím spíše neplní očekávání investorů. Samotné výsledky nejsou špatné, ale některé firmy upravují své odhady na zbytek roku směrem dolů. Firemní zprávy tak v současné době omezují pohyb akciových indexů směrem vzhůru.

Čínská ekonomika dále vykazuje zhoršující se výkonnost. V prvním kvartálu rostla o 6,7 %, což je nejslabší nárůst od roku 2009. Z druhé strany data z průmyslu a stavebnictví ukazují v porovnání se začátkem letošního roku spíše pozitivní vývoj. Celkově tak oslabení čínského akciového indexu Shanghai Composite bylo výrazně menší než na začátku letošního roku.

Škola investora

Po špatném začátku roku, kdy v lednu akciové indexy vlivem problematické Číny silně ztrácely, dosáhlo v únoru mnoho akciových indexů svých lokálních minim. Od té doby je trh v růstovém trendu. To ilustruje například graf amerického akciového indexu S&P 500.

 Za pozornost stojí v grafu červenou šipkou označená lokální minima, na která index narazil v srpnu, na konci září a v průběhu února. Všimněte si, že nalezení minima předcházel vždy strmý pokles, po dosažení dna však vždy přišel strmý odraz, který později přešel v pomalejší růst. Jak je to možné? Je to výjimka anebo typické chování akcií a tedy i akciových indexů?

Výše popsané chování je pro akcie a akciové indexy typické. Je tomu tak kvůli možnosti spekulace na pokles cen, tzv. short selling. Ten funguje tak, že spekulant si od obchodníka s cennými papíry půjčí určitý počet akcií, u kterých předpokládá pokles ceny. Půjčené akcie okamžitě prodá, pak počká, až cena spadne dolů, nakoupí stejné množství akcií, které si půjčil (nakoupí je zpět za nižší cenu) a vrátí stejné množství akcií zpět obchodníkovi s cennými papíry. Za celou transakci zaplatí poplatek. Vítězí jak obchodník s cennými papíry, který dané akcie drží léta a mezitím je mnohokrát za poplatek půjčí, tak spekulant, který mohl vydělat i na tom, že cenný papír ztrácí svoji hodnotu. Mimochodem, spekulant podstoupil značné riziko, kdyby akcie neztratily cenu, musel by akcie koupit zpět za vyšší hodnotu a realizoval by tak ztrátu.

Právě spekulace na pokles prohlubují paniky na trzích a zvyšují celkovou volatilitu. Tím, že více hráčů spekuluje na pokles, přichází na trh velká nabídka akcií k prodeji, která tak tlačí na pokles ceny. Je více nabízejících než kupujících a cena rychle padá. Kdyby short selling neexistoval, ceny by tak rychle směrem dolů nepadaly. Z druhé strany po dosažení dna musí spekulanti rychle nakoupit akcie zpět za co nejlevnější ceny, aby je mohli vrátit obchodníkům s cennými papíry. To naopak zvyšuje poptávku a rychle žene ceny na vyšší úrovně (odraz ode dna).

Z výše uvedeného plyne zásadní poučení pro dlouhodobé investory, kteří investují pomocí podílových fondů. Měli by si uvědomit, že mezi získáním kurzotvorné informace, oslovením poradce, předáním investičního pokynu a samotnou transakcí uplyne tak dlouhá doba, že investor naprosto prováhá ideální okamžik k prodeji nebo nákupu podílových jednotek. Na výkyvy na trzích není dobré reagovat panikou, často to u fondových podílníků vede k opožděným reakcím, které vedou k prodeji za nejhorší ceny a drahé nákupy. Ideální je držet se předem zvolené strategie a dodržet předem stanovený investiční horizont. Protože jak graf ilustruje, v průběhu držení investice dojde na trzích k mnoha panikám následovaným rychlým oživením.

Zpracováno podle Jana Šimka, SAB servis s.r.o.


Podobné příspěvky

Něco málo z historie pojištění

Něco málo z historie pojištění

Zlato je krásné, ale prázdné!

Zlato je krásné, ale prázdné!

Dění na trzích – leden 2021

Dění na trzích – leden 2021

Objednejte si odběr Novinek a buďte v obraze...


Success message!
Warning message!
Error message!