Odmítnutí plnění pojišťovnou

Dále se příjdou na přetřes regresní nároky pojišťoven. Nejde však pouze o regresní nároky. V poslední době jsme svědky, kdy pojišťovny odmítají zaplatit úhradu škody určenou soudem. Situace je v bleděmodrém úplně stejná. Pokud jde o tyto případy, možnost omezit plnění je de facto stejná. Protože možnosti omezit plnění se shodují s případy, kdy je možno neplnit. A ještě douška, toto se netýká jen povinného ručení. Tedy přesněji, níže uvedená společnost vám pomůže i případě problémů s pojišťovnou i v jiných případech.

Regresní nároky pojišťoven v praxi

Regresní nároky lze popsat jako právo pojišťovny na úhradu vyplacené částky. Řada klientů je velmi překvapená, když se pojišťovna u nich o svoje práva přihlásí. Je nutné podotknout, že pojišťovny se o tato práva hlásí i v situacích, kdy jsou jejich nároky sporné, a někdy dokonce neoprávněné. Vystrašení klienti často z nevědomosti přistupují na neoprávněné požadavky pojišťoven, ačkoliv v řadě případů by pojišťovně nic platit nemuseli. Nejčastěji se s regresními nároky můžeme setkat u majetkových škod při plnění za poškozené vybavení nemovitostí z pojištění domácnosti, které uplatňují pojišťovny po „původci“ škody. Úplně nejčastěji se však setkáme s regresními nároky v souvislosti s plněním z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, z tzv. povinného ručení.

Pokud vlastník nebo nájemce nemovitosti způsobí škodu sousedům, např. tak, že je vytopí v důsledku toho, že mu praskne přívodní hadice k pračce nebo přívod vody k toaletě, zpravidla za tuto škodu odpovídá, nejčastěji z důvodu porušení prevenční povinnosti předcházet škodám. Škody v poškozených nemovitostech se mohou šplhat do milionových částek. Poškození vlastníci obvykle nárokují náklady na opravy svých bytů u svých pojišťoven v rámci pojištění nemovitosti nebo domácnosti. A pojišťovny obvykle vzniklé škody uhradí. Tyto pojišťovny mají následně právo na náhradu vyplacené částky od vlastníka nebo nájemce, který je původcem škody. Pokud ten není pojištěný pro případ odpovědnosti z běžného občanského života, resp. držby nemovitosti, dostává se do těžké situace. Pojišťovna, která vyplatila poškozenému pojistné plnění, může viníka dokonce žalovat u soudu.

Regresní nároky pojišťoven v případě „povinného ručení“

Pojďme se nyní podívat na regresní nároky z povinného ručení, které upravuje zákon č. 168/1999 Sb,.o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (POV). Nejčastěji pojišťovny nárokují vyplacené pojistné plnění, když někdo způsobí škodu pod vlivem alkoholu, řídí bez řidičského oprávnění, půjčí vozidlo jiné osobě, která následně pod vlivem alkoholu způsobí škodu, nebo provozuje vozidlo, které neodpovídá technickým stavem požadavkům na bezpečnost provozu po pozemních komunikacích, jako např. jízda s vozidlem bez stěračů, jízda na sjetých pneumatikách, nebo provozování vozidla s propadlou STK. Bohužel ne vždy uplatňuje pojišťovna regresní nároky oprávněně. Pojďme se na problém podívat podrobněji v kontextu zákonné úpravy.

Pojistitel má nárok na úhradu vyplacené částky zejména v těchto případech:

• Úmyslně způsobená škoda

• Neoprávněně používané vozidlo

• Nepodstoupení dechové zkoušky nebo testu na drogy na výzvu policie

• Nesepsání společného záznamu o nehodě nebo neohlášení nehody (a v důsledku toho ztížené šetření pojistné události)

• Porušení základních povinností dle § 10.2 POV, které je v příčinné souvislosti se vzniklou škodou

Mezi porušení základní povinnosti podle § 10.2 POV patří:

• Řízení bez řidičského oprávnění

• Řízení v době zákazu řízení

• Řízení pod vlivem alkoholu nebo drog

• Předání řízení osobě bez ŘP, pod vlivem alkoholu nebo které byl uložen zákaz řízení

• Provoz vozidla, které neodpovídá konstrukcí nebo technických stavem požadavkům na bezpečnost provozu po pozemních komunikacích

Z výše uvedeného vyplývá, že regresní nárok nelze uplatňovat vždy, když si pojišťovna usmyslí. U úmyslně způsobené škody nebo nepodstoupení dechové zkoušky je to jasné. Tam má pojišťovna nárok na regresní nárok prakticky vždy. Ale pokud jde o porušení základních povinností podle § 10.2 POV jako je řízení pod vlivem alkoholu nebo provozování vozidla ve špatném technickém stavu, není situace tak jednoznačná. Zásadně totiž musí jít o porušení těchto povinností, které je v příčinné souvislosti se způsobenou škodou. A tuto skutečnost pojišťovny buď záměrně, nebo nevědomky při uplatňování regresních nároků přehlížení, a vymáhají nároky často paušálně při každém porušení těchto povinností.

Příklad z praxe firmy EUCS (firma poskytující poradenství a pomoc poškozeným spotřebitelům):

Zastupujeme např. klienta, který přehlédl termín plánované STK a dva dny potom, co mu STK propadla, způsobil nehodu tím, že nedobrzdil před stojící kolonou vozidel. Vzniklá škoda byla vyšší než jednostotisíc korun. S propadlou technickou kontrolou však neměla žádnou souvislost. Auto bylo technicky v pořádku a odpovídalo požadavkům na bezpečnost provozu po pozemních komunikacích. Bohužel klient uvěřil pojišťovně v tom, že její regresní nárok je oprávněný a pojišťovně podepsal dohodu o uznání dluhu a začal svojí pojišťovně splácet. Po revizi od našeho advokáta jsme však dospěli k závěru, že nárok pojišťovny není oprávněný,klient přestal platit, a v současné době s pojišťovnou probíhá spor. Pokud by se klient ozval ihned potom, co u něj pojišťovna regresní nárok uplatnila, mohl si ušetřit desítky tisíc korun a spoustu stresu s následným řešením nepříjemné situace.

Pokud se vy nebo vaši klienti dostanou do situace, kdy po nich bude pojišťovna nárokovat zaplacení regresních nároků, neváhejte nás kontaktovat, abychom vám poradili, jak nejlépe v dané situaci postupovat. Mgr. Lukáš Kaplan, €FA™, www.poradnaposkozeneho.cz nebo www.eucs.cz.

Článek je převzat z webu www.kfp.cz. © KFP 2014

Podobné příspěvky

Akcie nevydělávají 10% ročně

Akcie nevydělávají 10% ročně

Penězožrouti

Penězožrouti

Objednejte si odběr Novinek a buďte v obraze...


Success message!
Warning message!
Error message!