Daně

Daně je potřeba platit. Není ale zdravé platit daně zbytečně. Zcela regulérní a legální optimalizace daňové zátěže je potřebná a prospěšná. A to minimálně v oblasti:

  • Podnikání a výplaty zisku.
  • Charity a dobročinností.
  • Investic a investičních nemovitostí a realizace výnosu z nich.
  • Dědictví a převodu vlastnictví.

Finanční plánování není daňové poradenství. Má však na paměti daňové aspekty vlastnictví vybraných typů aktiv klienta.   

x
Success message!
Warning message!
Error message!