FAQ finanční plánování

NĚKTERÉ SPOLEČNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI TÝKAJÍCÍ SE FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Co je finanční plánování?

Finanční plánování je proces směřující ke splnění vašich životních cílů prostřednictvím řádné správy vašich financí. Finanční plánování vám pomůže předem zajistit finanční potřeby, které vzniknou v budoucnu. Cílem finančního plánování je zajistit, aby ve správných rukou a na správném místě v budoucnu byla k dispozici správná částka k dosažení životních cílů jednotlivce i rodiny.

 
Proč bych měl mít finanční plán?

Finanční plánování poskytuje směr a smysl vašim finančním rozhodnutím. Umožňuje pochopit, jak každé finanční rozhodnutí, které učiníte, ovlivňuje další oblasti vašich financí i života vůbec. Například nákup konkrétního investičního produktu vám může pomoci spořit adekvátně na financování vysokoškolského vzdělání vašeho dítěte nebo může zajistit dostatek prostředků na pohodlný důchod. Můžete se také snadněji adaptovat na životní změny a cítit se bezpečněji, že vaše cíle jsou na dobré cestě k naplnění.

Kdo je finanční poradce?

Finanční poradce (plánovač) je někdo, kdo využívá proces finančního plánování, aby vám pomohl určit cestu, jak splnit vaše životní cíle. Klíčovou funkcí finančního plánovače je pomáhat lidem identifikovat jejich potřeby finančního plánování, jejich současné priority a produkty, které jsou pro uspokojení jejich potřeb nejvhodnější. Běžně disponuje detailními znalostmi široké škály nástrojů a produktů finančního plánování, ale jeho prvořadou úlohou je pomáhat klientům s výběrem těch nejlepších produktů pro každou potřebu. Plánovač si může udělat celkový přehled o vaší finanční situaci a učinit doporučení ohledně finančního plánování, která jsou pro vás vhodná.

 
Mohu si sestavit finanční plán sám?

Některé osobní finanční softwarové balíčky, časopisy nebo svépomocné knihy vám mohou pomoci při vlastním finančním plánování. Můžete se však rozhodnout vyhledat pomoc profesionálního finančního plánovače, pokud:

  • Potřebujete odborné znalosti, které v určitých oblastech vašich financí nemáte. Plánovač vám může například pomoci vyhodnotit míru rizika ve vašem investičním portfoliu a zrevidovat alokaci aktiv; 
  • Máte pocit, že nemáte času na zbytky, abyste se věnovali vlastnímu finančnímu plánování;
  • Víte, že potřebujete zlepšit svou současnou finanční situaci, ale nevíte, kde začít;
  • Máte pocit, že profesionální poradce by vám mohl pomoci zlepšit to, jak v současné době hospodaříte se svými financemi;
  • Máte okamžitou potřebu nebo neočekávanou životní událost, jako je dědictví nebo závažná nemoc;
  • Chcete získat odborný názor na finanční plán, který jste si vytvořili sami.
Co mohu očekávat od finančního poradce?

Pracuje pro vás finanční plánovač. Jeho loajalita by měla spočívat ve vztahu ke klientovi, nikoli ve vztahu k produktu či produktům, které se snaží prodat. Cítíme, že být skutečně nezávislý je nejlepší způsob, jak klientům poskytovat objektivní rady. Jako nezávislí poradci nemáme omezení ani požadavky na používání žádného konkrétního investičního produktu či řešení, což nám umožňuje vytvářet přizpůsobené finanční plány, které by našim klientům poskytovaly příjmy a růst.

Je možná bezplatná konzultace?

Zcela jistě ano. A to hned z několika důvodů. Klient i poradce si musejí být jisti, že spolu chtějí spolupracovat. Dále je potřeba zjistit, zda je konkrétní poradce vůbec schopen naplnit požadavky a očekávání konkrétního klienta. První setkání je tedy zcela určitě zdarma. 

Na druhou stranu ale neočekávejte, že lze poradci volat každé pondělí s žádostí o bezplatnou radu. Pokud Vás poradce nebude mít mezi svými klienty, pravděpodobně vám nebude chtít vyhovět. Již proto, že radit je možné až se znalostí cílů, požadavků, situace  a zázemí klienta. A i když by rada byla "zadarmo", poradce za ní nese odpovědnost.   

 
Co bezpodmínečně musí splňovat finanční poradce?

Činnost finančních poradců jako taková je legislativně regulována. Pro každou oblast, ve které poradce působí, potřebuje příslušné vzdělání a certifikaci. Kromě toho pro každou činnost musí být zapsán v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu u ČNB. To jsou však pouze minimální požadavky.   

 
Jaké máte zkušenosti a vzdělání?

Ve finančním světě se pohybuji od roku 1997, začínal jsem ve švýcarské pojišťovně. V roce 2010 jse nastoupil do společnosti Partners a začal se více zabývat finančním plánováním. Od roku 2015 pracuji více samostatně a i když se věnuji komplexnímu finančnímu plánování, mou specializací jsou investice. 

Pravidelně se vzdělávám, jezdím na konference, převážně mezinárodní. V roce 2014 jsem získal certifikát European Financial Advisor a v roce 2018 pak certifikát European Financial Planner

Kolik mám spořit nebo investovat?

Směrem k úsporám je těžké aplikovat obecné pravidlo, protože se liší podle věku a výše příjmu. Deset procent je dobrý začátek. Pokud zjistíte, že je to pro vás příliš mnoho, nenechte se tím odradit. Můžete začít tím, že každý měsíc trochu odložíte a pak postupně částku postupně zvětšujete.

 
Co když nedosáhnu svých plánovaných cílů?

Finanční plánování je přístup zdravého rozumu ke správě vašich financí tak, abyste časem dosáhli svých životních cílů. Nemůže změnit vaši situaci přes noc; je to celoživotní proces. Pamatujte, že události mimo vaši kontrolu, jako je inflace nebo změny na akciovém trhu či úrokových sazbách, ovlivní vaše výsledky finančního plánování. Na (ne)očekávané události mimo vaši kontrolu se lze připravit vhodnou skladbou investičních nástrojů. Přesto budoucnost nejsme schopni na 100% ovlivnit a je také potřeba mít předem krizový plán. Ten mimo jiné zahrnuje rozdělení cílů na ty, které naplněny být "musí", a které mohou. 

 
Proč ode mne chce finanční poradce osobní informace?

Zvažte návštěvu svého lékaře. Bez úplných a zcela přesných podrobností vám lékař nemůže předepsat nejlepší postup léčby. Totéž se týká finančního plánování. Abyste získali co nejlepší služby pro své „finanční zdraví“, je nutné poskytnout poradci podrobnosti a specifika.

 
Jaké informace budu muset poskytnout?

Obvykle jde o informace týkající se držených investic, počtu závislých osob, podrobností o příjmech a výdajích, potřeb v oblasti úspor a finančního plánování atd. Poradce bude také zajímat váš životní styl. Čím přesnější informace poskytnete, tím kvalitnější jsou poskytované rady.

 
Co by měl finanční plán zahrnout?

Finanční plán by měl obsahovat přehled vašeho čistého jmění, cílů, investičního portfolia, rozpočtu - cash flow, investic, plánování odchodu do důchodu, daňového plánování a pojistných potřeb a také plán realizace vašich cílů.

 
Proč vyhodnocujete potřebu pojištění?

Vyhodnocení pojistných potřeb je součástí osobního finančního plánování. Pojištění se postará o vaše nepředvídatelné potřeby. Protože tyto potřeby mohou kdykoli vzniknout, pojištění je nesmírně důležité. Investice pečují o vaše předvídatelné potřeby a v ideálním případě by měly následovat po řešení vašich nepředvídatelných potřeb. 

 
Jak je to s daněmi?

Je důležité, aby finanční plány byly daňově efektivní. Váš finanční plán by vám měl pomoci minimalizovat vaši daňovou povinnost a maximalizovat přiznání z investic po zdanění. Někteří finanční poradci pomáhají svým klientům s přípravou a podáním daňových přiznání.

Dobrá, máme plán, co bude dál?

Nejlepší plán je k ničemu, pokud není uveden do praxe. Váš finanční poradce vám při realizaci plánu, pokud a když budete chtít, pomůže.

 
Jak často je potřeba plán aktualizovat?

Je dobré si plán zrevidovat, když dojde ke změně životního stylu, jako je manželství, narození, úmrtí nebo rozvod. Hodnoceny by měly být i jakékoli změny finanční situace. Většina lidí požaduje každoroční aktualizaci, která přezkoumává, jak se plán realizuje. Přezkum rovněž zvažuje měnící se cíle a okolnosti.

 
Potřebuji finančního poradce?

To záleží na tom, co potřebujete. Rozhodnutí závisí zcela a plně jen na vás. Zkuste si třeba projít jednoduchý test, který vám ukáže, nakolik k finanční nezávislosti směřujete

Pokud potřebujete více informací nebo schůzku s finančním poradcem, zavolejte nám prosím na 777 241 855, nebo nám napište na info@stula.consulting

 

Objednejte si odběr Novinek a buďte v obraze...


Success message!
Warning message!
Error message!