Finanční plán

Finanční plán představuje komplexní pohled nejen na osobní finance, ale především na život, jemuž má sloužit. Má pomoci naplnit životní cíle, dosáhnout a udržet náš životní styl.  


Na co myslíme v úplném finančním plánu...

...který vám dodá jistotu, klid a sebevědomí v dobrých i horších časech

Rodinný rozpočet

Změnit lze pouze dvě věci: Buď více vydělat nebo méně utratit. Rodinné rozpočtování je pomoc na cestě k bohatství.

Rizika

Znalost a ošetření rizik umožňuje zvládnout alespoň finančně i období, kdy zrovna Slunce nesvítí.  

Důchod

Odchodem z práce neodcházíte ze života. Jak a kde chcete žít a z čeho budete toto období života financovat?

Investice

Ochrana majetku před inflací, rozložení rizika při podnikání, příprava na realizaci finančně náročných cílů.

Nemovitosti

Bydlet ve vlastním, nebo v nájmu? Pořídit další nemovitost? Která cesta vede k větší svobodě? 

Daně

Daně je potřeba platit. Ale současně není dobré postavit se do pozice dobrovolného dárce jakékoliv státní pokladny.  

Dluhy

Dluh je dobrý sluha ale opravdu velmi zlý pán. Eliminace zlých dluhů a angažování těch dobrých. A také ošetření rizik.  

Obsahuje-li plán méně něž tři položky, nejedná se o úplný finanční plán, ale pouze o částečný. Je to sice lepší než nic, nicméně přínosy jsou z principu věci většinou limitované.


Jak vzniká finanční plán

Finanční plánování je proces, nikoliv událost. Co tedy můžete očekávat.

 1. 1
     ) Nasloucháme: Naším prvním krokem je dozvědět se o vás, vašich cílech, hodnotách a jedinečné životní situaci. Pozorně nasloucháme, abychom zjistili, co pro vás znamená žít naplněný život. Strávíme čas tím, abychom stanovili priority vašich finančních cílů a zaměřili se na to, co je pro vás nejdůležitější. Jakmile pochopíme vaše jedinečné životní cíle, budeme společně pracovat na získání kompletního obrazu o vašem finančním životě, abychom se ujistili, že jsme na stejné straně a připraveni se pohnout kupředu
 2. 2
     ) Shromažďujeme: Budeme spolupracovat při shromažďování všech informací o vaši stávající situaci, uzavřených smlouvách a podobně. To nám pomůže vypracovat přesný finanční plán.
 3. 3
     ) Hodnotíme podklady: Zhodnotíme vaše finanční údaje, plány a situaci a potvrdíme si vzájemně zda správně chápeme vaši situaci a postoje.
 4. 4
     ) Sestavíme plán: Prozkoumáme vaše finanční možnosti, přání a cesty, které vedou k jejich naplnění; připravíme pro vás finanční plán.
 5. 5
     Představíme návrh řešení: Představíme vám váš finanční plán a společně domluvíme další postup.
 6. 6
     Vzděláváme: Uděláme si čas, abychom vám vysvětlili všechny vaše finanční možnosti. Společně pak potvrdíme naši strategii, jak sledovat plnění vašich cílů. Je v zájmu obou stran, abyste všemu dostatečně rozuměli, než se pustíte do realizace.
 7. 7
     ) Implementujeme: Je-li vše jasné a akceptujete navržený postup, je čas na zavedení jednotlivých doporučení do života.
 8. 8
     Monitorujeme: Protože je váš život dynamický a neustále se mění, bude pravděpodobně občas nutné adaptovat i váš finanční plán. Pravidelně se s vámi setkáváme, abychom vám pomohli udržet se na správné cestě a přizpůsobit váš plán překonávání nových výzev, které se objeví. To vám umožní sebevědomě zvládat plnění svých cílů a žít naplněný život. 

Co plán vyřeší

Sestavením a přijetím finančního plánu můžete získat jasnější pohled na svůj majetek i budoucnost. Stane se to tím že:

 • Přesně definujete svoje příjmy 
 • Určíte, kde se nachází váš majetek
 • Identifikujete a pochopíte, kam tečou vaše peníze
 • Nastavíte vlastní, měřitelné, dosažitelné, reálné a v čase určené cíle
 • Identifikujete rizikové faktory a najdete řešení k minimalizaci možných následků
 • Naučíte se diverzifikovat vaše příjmy a využívat daňových a jiných výhod 
 • Pochopíte rozdíl mezi špatným a dobrým dluhem a začnete toho využívat 
 • Určíte potřebný výnos a strukturu rozložení vašich investic
 • Pochopíte, kde a proč jsou investovány vaše peníze
 • Vybudujete strategii vedoucí efektivnímu převedení majetku dalším generacím
 • A také se naučíte, jak efektivně přispívat na charitu.
Success message!
Warning message!
Error message!