Co je investice?

Pro někoho radost, pro někoho červený hadr před očima. Pro vytrvalé a trpělivé cesta k bohatství. Protože právě investice jsou nástrojem, který funguje nezávisle na nás samotných. Takoví naši zaměstnanci, kterým ani moc není třeba platit a přinášejí zisk. Tedy, mohou a mají přinášet zisk. Nevhodně zvolené investice mohou spíše přinášet neúměrná rizika a v konečném důsledku vést ke ztrátě. Je tedy třeba naučit se investice dobře vybírat a správně s nimi zacházet. Pouze tehdy mohou být velmi dobrým pomocníkem na cestě k finanční nezávislosti. Proto vyznejte se v investicích.

Co je to investice a investování

Nejprve si ale řekněme, co není investice. Často totiž slyšíme výroky typu: „Investoval jsem do auta, do televize, do nové koupelny, do dovolené….“ No dobře, říci to můžeme, ale investici si pořizujeme proto, abychom mohli očekávat zisk. Investice do televize (pokud nám koukání na pořady v ní nepřináší peníze), do auta (pokud není našim výrobním prostředkem), do koupelny (pokud není v domě, který pronajímáme a tedy s lepší koupelnou ho pronajmeme za více peněz) investicí být prostě nemůže. Za investici není dobré považovat ani vlastní bydlení.

Investice je dočasné vzdání se možnosti využít prostředků (peněz, domu, času…) za účelem zhodnocení:

  • do vzdělání nám může přinést vyšší mzdu
  • do nějakého majetku může přinést pravidelný výnos
  • je vždy spojena s potenciálem nějakého zisku.

Investovat lze čas, peníze nebo něco hmotného. Nové auto, kolo, koupelna, dovolená jsou potom pouhou spotřebou.

Investiční trojúhelník

Dalším přírodním zákonem je, že neexistuje nic, čemu by bylo možno říci ideální investice. Investujeme-li totiž, a je jedno, zda čas, peníze nebo něco jiného se záměrem docílit nějakého zisku, chceme, aby tento zisk byl maximální. Současně (nejsme-li hazardní hráči) chceme, aby riziko bylo pokud možno malé. Nakonec potom vystupuje třetí požadavek, tedy abychom investici mohli kdykoliv ukončit. Tomu říkáme likvidita. Každá investice s sebou tedy nese tři aspekty: výnos, riziko a likviditu.

Tou nepříjemnou zprávou je, že nelze současně dosáhnout všech tří aspektů v té ideální formě. Nelze najít investici, která je současně velmi výnosná s nízkým rizikem a vysoce likvidní. Vždy bude jeden roh trojúhelníku prostě kulhat. Lákavé nabídky typu „Vysoký výnos bez rizika“ prostě nemohou být naplněny a pro investora by takový slogan měl být varováním, že něco velmi pravděpodobně není v pořádku. A pokud už něco takového opravdu existuje, velmi pravděpodobně (či spíše zcela jistě) taková investice nemusí být velmi dlouho likvidní, tedy, že na své peníze můžeme čekat i několik let.

Do čeho lze investovat

V principu je možné vybrat si pro svou investici vlastně cokoliv. Cokoliv, kde očekáváme nějaký výnos. Přesto si dovolíme v prvním přiblížení následující rozdělení na reálné investice a investice na kapitálovém trhu.

Reálné investice

Jedná se například o koupi nájemní nemovitosti, nákup drahých kovů, šperků, investice do obrazů a jiných uměleckých předmětů. Patří sem také sbírky známek, mincí a podobně. Výhodou těchto investic je to, že jsou zpravidla spojeny i s jinou než materiální formou uspokojení. Sběratelská vášeň a vlastnění něčeho krásného jsou vedlejší „přidanou hodnotou“ těchto investic. Nevýhodou je zpravidla špatná likvidita. Může trvat dlouho, než se najde kupec, který bude ochoten zaplatit vámi požadovanou sumu. Kromě bytu k pronájmu jsou postiženy ještě jedním neduhem – nemají totiž žádnou vnitřní hodnotu. Co to je, si řekneme někdy příště. Navíc každá jednotlivá kategorie má svá velmi výrazná specifika. Na těchto stránkách se jim budeme věnovat časem podrobněji.

Investice na finančním trhu

Na finančním trhu lze nakupovat různé katergorie tzv. aktiv. Nejčastěji to budou buď akcie nebo dluhopisy.

Akcie – podíl na majetku společnosti

Akcie jsou podílem na majetku společnosti, která je vydala (emitovala). Nekupujeme tedy akcie, ale majetek. S držením akcie je spojeno právo účastnit se valné hromady a také nárok na podíl na zisku – dividendu (s výjimkou speciálních typů akcií, ale ty si není možné jednoduše pořídit).  Akcie lze nakupovat jednotlivě a portfolio si složit osobně. Tento způsob je sice možný, ale na druhou stranu vyžaduje poměrně značný čas a znalosti. Pro malého investory, pokud nedisponuje alespoň šestimístnou sumou, není úplně snadné nastavit dostatečnou diverzifikaci. Investor sice neplatí žádný poplatek za správu, na druhé straně transakční poplatky mohou být poměrně značné.

Dluhopisy – půjčky státům nebo společnostem

Dluhopis oproti akcii není podílem na majetku společnosti. Je to vlastně dlužní úpis, který je většinou spojen s tzv. kupónem. Tedy právem na výplatu předem daného výnosu v pevné nebo proměnné výši. Dluhopisy obvykle mají pevně danou splatnost, ta bývá v počtu jednotek až desítek let. Po uplynutí doby splatnosti je vydavatel dluhopisu povinen společně s posledním kupónem vyplatit nominální hodnotu dluhopisu. Potkat se můžeme také s dluhopisy bez kupónu. Ty se ale na počátku prodávají za méně, než je jejich jmenovitá hodnota. Dluhopisy vydávají státy, municipality (obce) a se svolením regulátorů také obchodní společnosti.  Kupovat jednotlivě dluhopisy pro drobného investora nemusí být právě jednoduchý úkol.

Investice prostřednictvím podílových fondů – kolektivní investování

Podílové fondy představují možnost, jak i s poměrně malým kapitálem nakoupit zajímavé majetkové podíly. Jedná se o formu kolektivního investování, kdy o majetek ve fondu se stará najatý portfolio manažer či celý tým manažerů. Fondy se liší v mnoha aspektech, podle toho jaká aktiva nakupují. Liší se podílem dluhopisů a akcií, regionálním a odvětvovým zaměřením. Při výběru fondu je dobré podívat se na správcovskou společnost, velikost fondů, zkušenosti manažera a mnoho dalších parametrů.

Doporučení

Investování není složité a může vám pomoci udržet a rozmnožit váš majetek. Je však třeba investovat uvážlivě a s rozumem. Ne vše, co se na první pohled jeví jako dobrá investice, jí opravdu je. Najděte si zkušeného investičního poradce a konzultujte s ním své záměry. Vedle toho od něj chtějte nejen radu, ale také podrobné vysvětlení všech jeho rad a doporučení.


Podobné příspěvky

EMOCE – od strachu k chamtivosti…

EMOCE – od strachu k chamtivosti…

Vyplatí se nakupovat zlato?

Vyplatí se nakupovat zlato?

Proč je důležité vyznat se v úvěrech

Proč je důležité vyznat se v úvěrech

Objednejte si odběr Novinek a buďte v obraze...


Success message!
Warning message!
Error message!