Náhledovka Alokace investice

Alokace investice = 92% úspěchu 

Věčná debata, jak správně investovat na trzích, se točí okolo otázky: „Co je při investování nejdůležitější?“ Ze tří odpovědí:  

  • systém pro výběr vhodných produktů, nebo
  • systém pro správné načasování nákupů a prodejů, nebo
  • systém pro určení optimálního podílu akciových, dluhopisových a peněžních strategií na investičním portfoliu,

je správná ta poslední. Platí to ovšem pouze pro dlouhodobé investice, ne pro spekulace. Poměru mezi jednotlivými třídami aktiv říkáme alokace a proč je důležitá si ukážeme dále.

Strategie Wealth protection (ochrana bohatství) velí použít co nejméně riskantní cestu, která vede k cíli při vynaložení co nejnižšího možného množství prostředků. Důležitou součástí je právě správná alokace mezi tzv. různé třídy aktiv (akcie, dluhopisy, hotovost, nemovitosti atd.).

Uvedenou skutečnost se pokusil ověřit profesor Schiller poměrně jednoduchým způsobem. Vzal sto let na kapitálových trzích a udělal osmdesát „měření“ výkonosti jednotlivých tříd investic vždy na horizontu dvaceti let. Výsledek byl zcela jednoznačný.

Alokace invstice

Ukázalo se, akciové investice vydělaly za dvacet let vždy, vždy udržely reálnou hodnotu a vždy ji ještě překonaly. Někdy více, někdy méně, ale nikdy reálně neprodělaly. Toto zjištění samo o sobě je velmi důležité, akcie jsou totiž považovány za riskantní investici. Výsledky na dvacetiletém horizontu hovoří zcela opačně, jak uvidíme u dluhopisů a hotovosti.

Dluhopisové investice na tom byly už výrazně hůře. Dokonce nejlepší dvacetiletá období nedokázala překonat průměrný výnos akciových portfolií. Nejhorší výnos dluhopisů za dvacetileté období dokonce ani nedokázal udržet reálnou hodnotu investice. Zde se také mění pohled na tradiční poučku: “Kdo má akcie, dobře jí. Kdo má dluhopisy, dobře spí.”

Nejhůře dopadl peněžní trh, tedy peníze na spořících a termínovaných účtech. To, že za dvacet let peněžní účty výnosem nedosáhly ani na překonání inflace bylo spíše pravidlo. Pouze v nejlepším období se výnosy přiblížily výnosu za nejhorší období u akcií.

Alokace je klíčová! Vše ostatní je sice důležité, ale ne úplně podstatné. Sebelepší dluhopisy ani peněžní nástroje s vysokou mírou pravděpodobnosti na dlouhém horizontu neuspějí v boji s inflací a nepřinesou požadované zhodnocení majetku. Spíše nesou jednu jedinou jistotu: Tudy cesta pravděpodobně nevede. Oproti tomu akcie, tedy podíl na podnikání někoho jiného, na dlouhých horizontech přinášejí nejen ochranu, ale možnost reálného výnosu.


Podobné příspěvky

Deset pravidel pro život

Deset pravidel pro život

Penězožrouti

Penězožrouti

Objednejte si odběr Novinek a buďte v obraze...


Success message!
Warning message!
Error message!