Zlato je krásné, ale prázdné! | Štula Consulting, s.r.o.

Zlato je krásné, ale prázdné!

Zlato je krásné

Ale to je možná vše. Ne tak docela. Zlato (latinsky Aurum, chemická značka prvku Au) je chemicky odolný, velmi dobře tepelně i elektricky vodivý, ale poměrně měkký drahý kov žluté barvy. Již od dávnověku byl používán pro výrobu dekorativních předmětů a šperků a jako platidlo. V současné době je navíc důležitým materiálem v elektronice, kde je ceněn jeho nízký přechodový odpor a odolnost proti korozi. V přírodě se vyskytuje zejména ryzí. Uplatnění nachází především ve šperkařství a elektrotechnickém průmyslu (https://cs.wikipedia.org/wiki/zlato).

Většina spotřebovaného zlata přitom pochází z recyklace, jeho největší spotřeba je na výrobu šperků (hlavně v Indii). Těžba kryje pouze mizivé procento roční spotřeby.

Současně je zlato spojováno s bohatstvím a mnohými předkládáno jako investice do budoucnosti. Jako taková by se tedy měla vyplatit. Měla by být s nízký rizikem a s vysokým výnosem. Ale jak je tomu ve skutečnosti?

Graf použit na základě CC licence z http://www.VisualizingEconomics.com 

Na grafu vidíme cenu zlata od roku 1791 do současnosti. Černá čára je reálné vyjádření v dolaru přepočtená k roku 2013, okrová čára je potom cena nominální (kolik to bylo dolarů napsaných na účtence za jednu unci).

Z grafu plyne několik ponaučení:

  1. není pravda, že zlato poskytuje ochranu před inflací – neplatilo to minimálně v letech 1780 – 1800, 1860 – 1865, 1915 – 1920, 1940 – 1960, 1980 – 2000 a 2011 až dodnes.
  2. Zlato není uchovatelem hodnoty. Kdo nakoupil zlato v roce 1980, čekal celých třicet let, než dostal reálně zpět alespoň to, co do zlata “investoval”.
  3. A jak je vidět na grafu dole, není ani výhodnou dlouhodobou investicí – investice do akcií na dlouhodobém horizontu vydělávají reálně přibližně 6% ročně, investice do zlata pouhá dvě % ročně.
  4. Zlato není ani méně rizikové než akcie. Rozptyl výnosů na různě dlouhých obdobích je u zlata výrazně větší než u akcií.
  5. A především je zde jedna smutná skutečnost, a sice ta, že zlato má nulovou vnitřní hodnotu. To znamená především to, že jediným výnosem z vlastnictví zlata je jeho prodej, resp. rozdíl mezi cenou při nákupu a následném prodeji v budoucnu. Nenese dividendy, úroky, zkrátka nic. Vnitřní hodnotou aktiva je totiž suma výnosů za dobu jeho držení.

Graf použit na základě CC licence z http://www.VisualizingEconomics.com 

Zlato je však pro svou krásu lákavým produktem. Dokonce může mít v portfoliu klienta správnou funkci. Jako u všech nástrojů je s ním zapotřebí zacházet opatrně. A zde je opatrnost na místě minimálně dvojnásob. Umístit 100% úspor do zlata a podobných záležitostí je operace nad míru riskantní a ne zrovna moudrá.

A ještě pro srovnání. Akciový trh za dobu od roku 1870 do roku 2015 reálně vzrostl přibližně dvacetkrát. Zlato za ním tedy velmi výrazně zaostává.

Viz: http://www.multpl.com/inflation-adjusted-s-p-500

Martin Štula

Přes dvacet let praxe ve finančním oboru, deset let zkušeností v oblasti finančního plánování a investičního poradenství. Od roku 2014 mezinárodní certifikace EFA (European Financial Advisor), člen FEIFA (Evropská federace nezávislých finančních poradců).

>