Akciové trhy v minulosti vydělávaly 10 % ročně, ale pozor na slovíčko v průměru 10 procent ročně. Představa o 10% růstu vede k různým mylným poradenským závěrům. Podívejme se, proč akcie nevydělávají 10%.

Zrádné slovíčko průměr

Průměrná teplota naměřená na Štědrý den v Klementinu je 1,1 °C. Přesto nebudeme překvapeni, když na Štědrý den bude – 10 °C nebo také +10 °C. Obojí jsme již zažili.

Naše mysl bohužel funguje tak že když slyšíme slovo průměr je 1,1 °C, tak si hned představíme, že bude kolem nuly. Ale to přeci nikdo neřekl. Stejně tak u akcií. Slyšíme v průměru, máme pocit, že to bude kolem 10 %, ale to přece nikdo neřekl.

Analytici nás utvrdí ve výnosu 10 % za rok

Blíží se konec roku, v novinách bude oblíbená anketa na analytiky s otázkou – „Co očekáváte od trhů“. Pokud budou novináři chtít slyšet nějaké číslo, pak jim analytici číslo řeknou. Jak na něj ale přijdou? Nikdo z oslovených samozřejmě netuší, co následující rok přinese. A proto, když má výnosy odhadnout, pomůže si průměrem. A protože průměrný výnos akciových trhů byl 10 %, pak se tipy analytiků nebudou moc od desítky odchylovat. Pokud někdo bude optimistický na akcie, řekne více než 10 % (např. 15 %), pesimisté uvedou méně než 10 % (například 5 %).

Po přečtení článku máme pocit, že očekávaný výnos trhů je opravdu kolem 10 %, když o tom většina z analytiků píše. Samozřejmě s nějakým rizikem. Jenže riziko si představujeme jako odchylku ± 5 procentních bodů.

Výnosy akcií jsou velice rozmanité

Výnosy akcií jsou od průměrného výnosu 10 % většinou velmi vzdálené – viz graf.

Za posledních 44 let se výnosy akcií trefily do intervalu od +5 % do +15 % pouze v 9 případech. (Tedy asi ve 20 % případů.) V drtivé většině výnosy akciových trhů skončily daleko od očekávané desítky.

Většinou (v 60 % případů) dokonce skončily buď ve ztrátě nebo se ziskem
větším než 20 %.

Pro akcie je typické, že jejich výnosy jsou daleko od očekávaného průměru 10 %:

buď jste ve ztrátě nebo v zisku přes 20 %. To je akciový typický výnos.

Ať vás akcie nepřekvapí

Počítejte s typickými akciovými výnosy. Jinak budete překvapeni.

Buďte připraveni na pokles:

Připravte na něj klienty i sami sebe. Mějte připravený plán pro případ, že to nastane. Měli byste vědět, co máte dělat. Pokud máte správně nastavený plán, neměli byste akciové pozice opouštět.

Buďte připraveni na růst:

Růst je rizikem pro váhající investory, kteří nákup odkládají až na vhodnější chvíli. Dobrá chvíle na nákup jim může uniknout.

Pro investory, kteří již nakoupili akcie, jsou tučná akciová léta příležitostí pro vytvoření zásob na léta hubená. Hlavně se nenechme dobrými výnosy v tučných letech rozmazlit a nebuďme nenasytní. Pamatujme, že jednou ze špatných vlastností investora je chamtivost.

Petr Syrový, €uropean Financial Advisor™

Článek je převzat z webu www.kfp.cz.
© KFP, 2014.


Podobné příspěvky

Co s milionem korun?

Co s milionem korun?

Alokace investice = 92% úspěchu

Alokace investice = 92% úspěchu

Objednejte si odběr Novinek a buďte v obraze...


Success message!
Warning message!
Error message!