Vůbec první otázkou, která se u pojištění objeví je: „Proč vlastně pojištění? K čemu je to dobré?“ Pohled do historie i současnosti tohoto odvětví napovídá, že nás může ochránit v případě nepříjemných situací, které nás mohou potkat. Pojistka však nechrání tak, že by dokázala zabránit vzniku škody, co ale dokáže, je ochrana před jejími následky, většinou na naši peněženku nebo majetek. Je tedy dobré se ve vlastním pojištění vyznat a vědět proč ta která pojistná smlouva zaslouží naše peníze. Takže:

Nakolik se vyznáte ve vlastním pojištění?

Co nás ohrožuje?

Ony nepříjemné události se mohou týkat našeho majetku – krádež, zničení, ztráta. Mohou se stejně týkat dopadu naší chyby, kdy za své jednání neseme odpovědnost a je po nás požadována náhrada škody. A v neposlední řadě může být pojistná ochrana vztažena na nás samotné, tedy na události jako je úmrtí, úraz, invalidita nebo velmi vážné onemocnění. Základem však je mít pojistky nastaveny (a hlavně vybrány) tak, aby poskytovaly odpovídající pojistnou ochranu a zároveň nezruinovaly náš domácí rozpočet. Pojišťovny se totiž v rámci konkurenčního boje vyrojili se spoustou „připojištění“ na (skoro)vše, co nás jen napadne. Na druhou stranu, jelikož jde o obchod, nic z toho není zadarmo.

Jednou za čas, a třeba je to právě nyní, je proto dobré provést inventuru pojistných smluv.  Výsledkem může být zjištění, že někde platíte zbytečně mnoho a spoustu peněz můžete využít užitečnějším způsobem. Pojištění je zde opravdu od toho, pomáhat tam a tehdy, když případné následky nějaké události přesáhnou naše možnosti. Tedy úplně první otázkou by měla být:

Neplatíte za něco zbytečně?

Smysl má pojišťovat pouze taková rizika nebo vznik takových situací, které, kdyby nastaly, znamenaly by to velmi výrazný dopad na naše finance, tedy taková, která sami finančně nezvládneme. Ztráta střechy nad hlavou je určitě jedním z nich. Vyměnit dvě tašky na střeše po větším větru by nemělo být problémem pro běžný provoz.

U pojištění osob je situace podobná. Invalidita, ať už nemocí nebo úrazem, bude velmi pravděpodobně znamenat výrazný propad příjmů, který navíc může být trvalý. Vypadnou tak budoucí příjmy v řádu stovek tisíc až jednotek milionů korun. Pojištění invalidity je ostatně pokládáno za to úplně nejdůležitější pojištění osob vůbec. Tomu však zdaleka neodpovídá jeho zastoupení v pojistných smlouvách. Oproti tomu pojištění dočasného výpadků příjmů způsobeného méně závažným úrazem , znamená plnění pojišťovny v jednotkách až desítkách tisíc. Na druhou stranu může stát několik tisíc ročně. Moc toho ale v důsledku neřeší. Tyto úrazy obvykle neohrozí finanční zdraví rodiny. Přitom tyto peníze odložené stranou mohou časem vytvořit dostatečnou rezervu.

Je pojištění dostatečné?

Jiné znění této otázky je: „Zaplatí mi pojišťovna dostatečně?“ Tím „dostatečně“ nemyslíme samozřejmě čtyřku na vysvědčení, ale dostatek prostředků například k znovupostavení domu, který lehl popelem. U nemovitostí je toto zjištění poměrně jednoduché. Stačí porovnat pojistnou částku uvedenou ve smlouvě s náklady na znovu  postavení domu. Je-li částka ve smlouvě nižší, než náklady na stavbu, je dobré se smlouvou opět zabývat. Současně je dobré zkontrolovat, na jakou cenu je dům pojištěn. Je-li ve smlouvě uvedeno „na časovou cenu“, objednejte si konzultaci s makléřem co nejdříve. Také je důležitá kontrola některých vybraných rizik, speciálně povodně a záplavy. Některé pojišťovny a některé pojistné smlouvy zde mají omezení plnění na velmi malé částky, obvykle 30-50.000 Kč na pojistnou událost. Za tyto peníze dům postavit nelze, tak maximálně vymést bahno a uklidit po povodni. Pak je dobré poohlédnout se po jiné pojišťovně. Volba jiné pojišťovny může také znamenat nižší pojistné a výhodnější pojistné podmínky.

Jiná je situace u pojištění odpovědnosti, zvláště z občanského života, případně z držby nemovitosti. Pravděpodobnost spáchání extrémní škody je sice malá, ale případné následky jsou potenciálně devastující. Nejde totiž o rozbité okno u sousedova domu, ale například o následky dopravní nehody způsobené jako chodec nebo cyklista. Zde se možná škoda velmi špatně odhaduje. Toto pojištění je navíc poměrně levné, takže je doporučováno sjednat jej na co nejvyšší částku.

Jak s životním pojištěním?

Máte jej? Jaká rizika v něm máte pokryta? A kolik za něj platíte? Zde je dobré porovnat současné příjmy s příjmy v případě vážné události. Tento měsíční propad vynásobený dobou do odchodu do důchodu (v případě invalidity) nebo do konce hypotéky či školní docházky dětí (v případě úmrtí) představuje přibližně doporučenou pojistnou částku. Jsou-li dostupné rezervy, které je možno průběžně použít, lze je od výše pojištění odečíst. Obecná rada je taková, že pojistná částka pro případ úmrtí by měla být alespoň ve výši trojnásobku ročního příjmu.

Je-li cena pojistky na 1.000.000 Kč více, než stokoruny měsíčně, pravděpodobně něco není v pořádku. Buď je vaše pojistka prostě jen drahá, nebo v ní „spoříte“. Ale pojistka je pojistka. Není to spoření ani termínovaný vklad. Na to jsou jiné možnosti. V tom případě se vhodné poohlédnout se po něčem jiném nebo si pojistku nechat upravit tak, aby sice kryla potřebná rizika, ale stála pouze tolik, kolik je nezbytně nutné.

Lze ještě jinak ušetřit na pojištění?

U pojištění majetku lze například volbou vyšší spoluúčasti lehce snížit pojistné. Je to ovšem na každém, aby toto zvážil. Spoluúčast 10.000 Kč s sebou samozřejmě nese jistou slevu na pojistném, ale většinou se vyplatí u dražších nemovitostí. Je totiž téměř vždy nižší, než náklady, které připadnou na nás při vzniku škody. Zvláštním případem jsou potom motorová vozidla. pojistná částka v tomto případě je stanovena na začátku pojištění a zůstává většinou stejná po celou dobu trvání smlouvy. To ale není nutné, protože za auta pojišťovny na pořizovací cenu plní pouze velmi omezenou dobu (1-2 roky u nových vozidel). Pak lze jednou za rok pojistnou částku snižovat na aktuální cenu vozidla. Praxe ukazuje, že tento krok za cestu za poradcem stojí.

Doporučení

Projděte si své pojistné smlouvy. U všeho se ptejte: „Jak velký problém bude, když se stane…? Jak velká to může být škoda a zásah do peněženky?“ Nejde totiž o to, jak je ta která událost pravděpodobná, ale jak významné jsou její následky. Zlomení malíčku je jistě pravděpodobnější, než invalidita třetího stupně. Ale s malíčkem i zlomenou rukou si nějak poradíme. Pojistěte proto všechna rizika, která sami nezvládnete. Ale opravdu jenom ta. Nebudete-li si vědět rady, obraťte se odborného certifikovaného poradce.  A ještě lépe, i když budete vědět, co přesně chcete, certifikovaný poradce vám může vaši správnou volbu jen pochvál
it a případné nedokonalosti vylepšit ještě dříve, než se některé z pojišťoven upíšete. Co je ale nejdůležitější, dokáže zasadit pojištění do celkového obrazu vašich rodinných plánů. Není totiž nic horšího, než hromada bezhlavě a nahodile nakupených finančních produktů, o kterých nikdo neví, proč je vlastně platí. Pohádku O Pejskovi a Kočičce jak pekli dort zná snad každý.


Podobné příspěvky

Vyplatí se nakupovat zlato?

Vyplatí se nakupovat zlato?

Akcie nevydělávají 10% ročně

Akcie nevydělávají 10% ročně

Jak vybrat finančního poradce

Jak vybrat finančního poradce

Objednejte si odběr Novinek a buďte v obraze...


Success message!
Warning message!
Error message!